PHU"Żik"Dariusz Zdrojewski | Pracownia-Feniks-Wroc³aw, Rynek 31