logo firmy
Produkcja filmowa od A do Z (preprodukcja, produkcja, postprodukcja- w tym w stereoskopii)
 
 
 
 
68-120 IŁOWA, Pl.Wolności 4,                                  tel 606786142, 721207052
50-102 Wrocław, Rynek 31,FENIKS 4 piętro            osoba kontaktowa Dariusz Zdrojewski
Wiosna (Spring) - prawdziwa historia
Preprodukcja - Scenariusz: Zdrojewski Dariusz. Pomysł na zrobienie filmu zaczerpnąłem z życia. Filmik docelowo miał być wyprodukowany w bardzo krótkim czasie (14 dni) dla firmy Panasonic z wykorzystaniem kamery AG-3DA1.
Producentem jest BIONET Andrzej Krzysztof Halikowski.
Zdarzenie odnalezienia zaginionego psa, we wrocławskim schronisku dla zwiarząt zarejestrowałem w/w kamerą. Krótki scenariusz oraz scenopis uzupełnił dokumentację tematu.
Określiłem roboczy tytuł filmu: "Wiosna (Spring)".

Produkcja - Zdjęcia: Zdrojewski Dariusz. Łącznie 5 dni zdjęciowych we Wrocławiu oraz w Karpaczu. Rejestarcja obrazu z zachowaniem parametrów zgodnych z technologią stereoskopową.

Postprodukcja - Montaż: Zdrojewski Dariusz.  Po konsultacji z Zaiksem wyselekcjonowałem utwory muzyczne wykorzystane w dziele. Przy montażu wspomagał mnie Kulikowski Sławomir - dodatkowe efekty dźwiękowe.
Authoring: Zdrojewski Dariusz. Docelowym standardem  produktu finalnego jest płyta blu-ray w technologii 3D side by side przesłana do Panasonic.
Projekt okładki: Zdrojewski Dariusz
List gratulacyjny

"Thank you for offering the transfer of the right of your 3D production to Panasonic Marketing Europe GmbH as part of the 3D programme.

We have watched your production and were impressed by your creativity...

Panasonic Marketing Europe GmbH..."
Przeniesienie praw autorskich nastąpi po uregulowaniu należności przez producenta                                                                         23.06.2011
Ukraiński Rapsod
Preprodukcja - Praca w charakterze dyrektora technicznego u boku reżysera Dariusza Marka Srzednickiego przy zbieraniu dokumentacji tematycznej filmu dokumentalnego. Rejestracja obrazu w trakcie castingu do ról w filmie. Poszukiwanie oraz wybór planów zdjęciowych. Rekrutacja specjalistów do produkcji filmowej. Przygotowanie produkcji od strony technicznej. Współpraca z kierownikiem produkcji Izabellą Hrynkiewicz.

Produkcja - Dyrektor Techniczny- nadzór nad sprzętem. Koordynator działań zespołu w tym  reżysera, operatora, kierownika produkcji,  kierownika planu, asystentów planu, producenta w trakcie dni zdjęciowych oraz pomiędzy nimi.

Postprodukcja - montaż reżyserskiej wersji full-preview nagrań z planów zdjęciowych. Budowa strony internetowej.

Więcej szczegółów na stronie cinemafactory.eu